Himmelby

Når barnet har mistet

"Himmelby - min mindebog" er skrevet af Lene Østergaard og illustreret af Lea fra Rebus Børneformidling.

Den er skabt til netop den situation, at et barn har mistet et familiemedlem eller en anden nærtstående.

Denne bog lægger op til at tale åbent og ærligt omkring savn og tanker om døden, og dækker et behov som Lene har set i sit virke som præst og derigennem også sin erfaring med sorggrupper. I bogen findes forslag til, hvordan man for eksempel kan lave en mindehylde, give barnet mulighed for at pynte gravstedet og i det hele taget give plads til at savnet og sorgen gerne må findes.
Bogen er udgivet hos ALFA i 2010 

Forlaget skriver:

Himmelby indeholder små, konkrete tekster, som giver den voksne gode råd om, hvordan det bedst kan lade sig gøre at tale nænsomt og ærligt med førskolebørn og børn på første klassetrin, som har oplevet sorg. Bogen indeholder tillige notatsider og plads til fotos samt tegninger, som barnet selv kan farvelægge. De mange skønne farveillustrationer er et fint supplement til den nødvendige samtale.