Forstå en diagnose

En diagnose kan betyde mange ting: en fysisk sygdom, der pludselig fylder i barnets liv. En psykisk udfordring, der ikke var der før - eller som har været der altid, og pludselig får et navn. Fælles for diagnoserne i børns liv, er at de mærker dem. Om det er dem selv, der får en diagnose, eller deres voksne, så er det med til at præge den hverdag der både kan være helt almindelig og ganske særlig, på én og samme gang.

At nedbryde tabuet omkring diagnoser og lade børn være med i samtalen omkring hvordan det påvirker deres omgivelser, er barnets ret. Vi hjælper med at skabe værker, hvor der sættes ord på det usagte, og som oftest bringer det ned på jorden, hvor det føles mindre skræmmende.
Kræften og kræfterne

Sammen med Patientforeningen for lungekræft, har Lea skrevet og illustreret denne lille bog om, hvordan et barn oplever når lungekræften rammer en voksen der står dem nær.

Bogen giver mulighed for at tale om frygten for sygdommen, at den sygemeldte ændrer udseende under behandlingen, og følelsen af at blive afvist af den syge.

Kræften og kræfterne er udviklet i samarbejde med Molecule Consultancy og Tværfagligt Videncenter for Patientstøtte med støtte fra
Bristol-Myers Squibb, Boehnnger Ingelheim og AstraZeneca

 
Alle detektiver har det

Alfred har ADHD, og derfor er nogle ting sværere for ham end for andre. Det gør ham tit ked af det og vred. Men en dag forsvinder klassens kagemand, og Alfred og hans kammerater finder ud af, at der også er gode ting ved at have ADHD.

Bogen kan anvendes som almindelig højtlæsningsbog, men også som dialogværktøj, til at tale med barnet eller en børnegruppe om ADHD. Viden, informationer og åbenhed omkring forskellighed skaber rummelighed, forståelse og tolerance mellem børnene.Illustration: Jørgen Eivind Hansen
 
Snigeren - superhelt mæ' migræne

Kender du et barn med migræne? Eller vil dine børn forstå andre med migræne, eller bare høre en god historie?

I “Snigeren : superhelt mæ’ migræne” får du en spændingshistorie for børn på 5-10 år. Udviklet i samarbejde med Migrænikerforbundet og kan findes på både biblioteker og derude i handlen


Illustration: Lea Letén
 
Mor er indlagt

En hverdagshistorie af Mette Egelund Olsen om en lille pige, hvis mor igen bliver indlagt med svær depression.

Vi følger forløbet, fra barnet får besked om, at mor skal indlægges, til hun bliver udskrevet.

Bogen har et forord der introducerer læseren til svær depression i familielivet samt gode råd til den voksne oplæser.

Udgivet i samarbejde med Sind Pårørendeafdeling

Børnepsykiatrisk udredning
Det kan være en overvældende, og måske for nogle børn en uoverkommelig, oplevelse at skulle starte på en børnepsykiatrisk udredning. Det kan være svært for jer forældre at forberede jeres barn på, hvad der kommer til at foregå. Ligeledes kan det være vanskeligt at besvare de spørgsmål, som jeres barn stiller jer samt svært at forklare barnet, hvorfor det er nødvendigt med en sådan undersøgelse.

Jeg har skrevet nogle små historier om børn, der er i udredningsforløb på Hejmdal. Det er min forhåbning, at I vil læse historien sammen med jeres barn inden det første besøg hos os, og på den måde forberede jeres barn på, hvad der kan komme til at ske samt afmystificere det at besøge en psykiatrisk klinik/-hospital.

find de små historier, der er skrevet konkret for Heimdal Privathospital her